Kiểm tra sức khỏe tôm và chất lượng nước

01

Kiểm tra sức khỏe tôm và chất lượng nước

Kiểm tra vi khuẩn Vibrio bằng đĩa thạch

02

Kiểm tra vi khuẩn Vibrio bằng đĩa thạch

Rate this page