Diệt Khuẩn BKC 80

240.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Benzalkonium chloride 50%
– Dung môi (nước sạch) vừa đủ 100%

You cannot copy content of this page