SBIO – EM GỐC DẠNG BỘT

300.000

– Ức chế vi sinh vật gây hại, giảm mùi hôi. Tăng khả năng hấp thu, giảm tiêu tốn thức ăn

– Làm sạch bóng đáy và nước ao nuôi, giảm độ đặc của nước

– Ức chế tảo, phân hủy chất hữu cơ, ổn định pH, làm giảm nhanh khí độc NO2, NH3, H2S