Chế Phẩm Sinh Học Xử Lý Nước Thải SBIO – EM

130.000

– Cung cấp vi sinh, phân hủy mùn bã hữu cơ do thức ăn thừa, xác thực vật,….

– Giảm lượng bùn tích tụ, giảm mùi hôi, khử các khí độc (H2S, Nitrite, Nitrate, Amoni)

– Điều hòa sự phát triển của tảo, tạo màu nước ao nuôi trong sạch