QUICK GROWTH – Siêu Tăng Trọng

380.000

THÀNH PHẦN
Trong 1000g sản phẩm:

Có nguồn gốc từ đạm thực vật được cô đặc bởi Enzyme Protease.

Đạm: 43% min