Bronol 50 – Đặc trị vi nấm

390.000

– Phòng và trị an toàn ngoại ký sinh, vi nấm gây bệnh trên tôm, cá

– Bronopol là một chất đặc trị vi nấm nhiễm trên động vật thủy sản, được dùng phổ biến trong trại sản xuất cá giống, ương cũng như nuôi thương phẩm

– Bronol đặc trị bệnh ghẻ, nấm nhớt, đen mình trên cá rô, cá lóc, hiện tượng thối đuôi trên cá tra do nấm gây ra, đóng rong, đóng nhớt, đen mang trên tôm