BZT BLUE Premium – Vi Sinh Xử Lý Nước Cao Cấp

450.000

Đã bán: 111
THÀNH PHẦN

Trong 1 kg sản phẩm:

– Bacillus subtilis (min) ……………………..1×10⁹cfu/kg

– Saccharomyces cerevisiae (min)………1×10⁹cfu/kg

– Độ ẩm (max)…………………………………..≤10%

– Chất mang (tinh bột, CaCO3) vừa đủ …1kg