Vi Sinh Xử Lý Nhớt Bạt Cao Cấp Enzyme Plus

275.000450.000

Trong 1.000g:

– Độ ẩm (max): <= 12%

– Bacillus subtilis (min): 1×10⁹cfu/kg

– Bacillus licheniformis (min): 1×10⁹cfu/kg

– Chất mang (cám gạo) vừa đủ: 1kg